13:50 ICT Thứ tư, 23/05/2018

Video

Đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 46

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1415

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1046914

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2011-2012

Thứ ba - 18/10/2011 10:05
PHÒNG GD&ĐT TÂN PHÚ
TRƯỜNG THCS PHÚ SƠN
–––––––––––
Số: 51/KH-TĐKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 –––––––––––––––––––––––
Phú Sơn, ngày 18 tháng 10  năm 2011
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2011-2012
–––––––––––––––
 
Căn cứ Luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH.11 ngày 26/11/2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng số 47/2005/QH.11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 5/04/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT (thay thế Nghị định 121/2005/NĐ- CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ);
Căn cứ Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập của Bộ nội vụ và Văn bản số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số điều trong Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập;
Căn cứ Thông tư Số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ V/v Hướng dẫn thực hiện nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư Số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT; Hướng dẫn số 660/BGDDT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV  trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT; 
Căn cứ Quyết định số 11/1998/TCCP-CCVC (đánh giá xếp lọai CB-GV không trực tiếp giảng dạy);
Công văn số: 198/PGDĐT-TĐKT ngày 14 tháng 9 năm 2011 V/v hướng dẫn công tác Thi đua-Khen thưởng năm học 2011-2012,
Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012. Trường THCS Phú Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm  học 2011-2012 như sau:
I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU
           Thực hiện công tác TĐKT nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, năng động, lao động sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giáo dục của nhà trường.
           Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các ngày lễ trong đại của đất nước.
II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI ĐUA
1. Các hình thức thi đua:
- Thi đua thường xuyên: Là hình thức thi đua thực hiện xuyên suốt cả năm học, được tổ chức phát động từ đầu năm học và được đánh giá, tổng kết, xét các danh hiệu TĐKT vào cuối năm học. Mục đích nhằm để mỗi cá nhân, tập thể thực hiện tốt nhất công việc hàng ngày, hàng tháng, học kỳ và năm học theo nhiệm vụ được giao.
- Thi đua theo đợt: Là hình thức thi đua để thực hiện tốt một số nhiệm vụ theo chủ đề hoặc giải quyết những nhiệm vụ đột xuất của đơn vị trong một thời gian nhất định. Trong năm học 2011 - 2012, tổ chức 2 đợt thi đua:
Đợt 1: Từ 05/9 - 22/12/2011 với nội dung các chủ đề: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2011); Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1944- 22/12/2011).
+Đối với CB-GV-CNV tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, tham gia hội giảng cấp huyện, tổ chức các phong trào thể dục thể thao.
+Đối với học sinh: tổ chức các phong trào thi đua học tập, các hoạt động ngoại khoá, văn nghệ ….
Đợt 2: Từ 09/01/2012- 19/5/2012 với nội dung các chủ đề: Chào mừng ngày thành lập Đảng (03/02/1930- 03/3/2012), Chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Kỉ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890- 15/5/2012).
2. Nội dung thi đua của năm học:
Để thực hiện thành công các nhiệm vụ năm học 2011-2012 với chủ đề “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” của Ngành giáo dục, Nhà trường đề ra các nội dung thi đua trọng tâm sau:
a) Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/3/2011 của Bộ chính trị (khoá XI) kết hợp với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
b) Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý.
c) Thực hiện tốt công tác huy động học sinh đến trường, duy trì tốt sĩ số học sinh và giảm học sinh bỏ học; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục phổ thông; tiến.
d) Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, đánh giá học sinh.
đ) Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể CB-GV-CNV trong nhà trường; chú trọng công tác phát triển đảng.
e) Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội, kĩ năng sống và kĩ năng thực hành cho học sinh.
g) Tu sửa CSVC; đầu tư trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
h) Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và Ban Đại diện cha mẹ học sinh để tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của phụ huynh trong công tác giáo dục; thực hiện tốt các chính sách xã hội trong giáo dục, tích cực xây dựng xã hội học tập.
III. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG
Căn cứ Luật TĐKT, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 5/04/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT (thay thế nghị định 121/2005/NĐ- CP ngày 30/9/2005 của chính phủ), tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được quy định cụ thể tại 
1. Danh hiệu thi đua:
          - Lao động tiên tiến: Căn cứ Điều 24 Luật TĐKT; Điều 12 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.
          - Chiến sỹ thi đua cơ sở: Căn cứ Điều 23 Luật TĐKT; Điều 13 Nghị định 42/2010/NĐ-CP.
          - Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: Căn cứ Điều 22 Luật TĐKT; Điều 14 Nghị định 42/2010/NĐ-CP.
       - Chiến sỹ thi đua toàn quốc: Căn cứ Điều 21 Luật TĐKT; Điều 15 Nghị định 42/2010/NĐ-CP.
          - Tập thể lao động tiên tiến (tổ chuyên môn, tổ văn phòng và nhà trường): Căn cứ Điều 28 Luật TĐKT.
          - Tập thể lao động xuất sắc: Căn cứ Điều 27 Luật TĐKT.
          - Cờ thi đua: căn cứ điều 26 Luật TĐKT và điều 16 Nghị định 42/2010/NĐ-CP.
Ngoài tiêu chuẩn như trên, ngành quy định điều kiện để công nhận các danh hiệu thi đua như sau:
- Lao động tiên tiến”: được xếp loại viên chức loại khá trở lên; phải tham gia hội giảng trường và được đánh giá xếp loại từ khá trở lên; trong năm học được cộng tác viên thanh tra hoặc lãnh đạo trường hoặc tổ trưởng chuyên môn dự giờ đánh giá thì chỉ có 01 giờ xếp loại trung bình, còn lại đạt từ loại khá trở lên (không có giờ yếu); thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và quy chế làm việc của đơn vị. Lao động nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho các trường hợp: mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên, vi phạm đạo đức nhà giáo, bị xử phạt hành chính, bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.
- “Chiến sỹ thi đua Cơ sở”: là những cá nhân tiêu biểu trong số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; được xếp loại viên chức loại xuất sắc; phải tham gia hội giảng trường và được đánh giá xếp loại giỏi; trong năm học được cộng tác viên thanh tra hoặc lãnh đạo trường hoặc tổ trưởng chuyên môn dự giờ đánh giá thì chỉ có 01 giờ xếp loại khá, còn lại đạt loại giỏi; có sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng sáng kiến ngành đánh giá, công nhận đạt yêu cầu.
- Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh”: là những cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” (kể cả năm đang xét), nhưng chưa được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.
- “Tập thể lao động Tiên tiến” (bao gồm các tập thể là tổ chuyên môn, tổ văn phòng và nhà trường): phải tham gia tất cả các hoạt động của trường (các tổ), của ngành (nhà trường); có kết quả các mặt giáo dục và học sinh cuối cấp tốt nghiệp bằng mức trung bình của huyện trở lên; học sinh bỏ học bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ trung bình của huyện.
          - “Tập thể lao động Xuất sắc” ( tập thể trường): phải tham gia các hoạt động của ngành đạt thành tích cao; có kết quả các mặt giáo dục và học sinh cuối cấp tốt nghiệp cao hơn mức trung bình của huyện từ 02% trở lên; học sinh bỏ học thấp hơn mức trung bình của huyện từ 0,2% trở lên; có từ 70% tổ trở lên đạt “tập thể lao động tiên tiến”.
2. Các hình thức khen thưởng:
          2.1 Giấy khen của UBND Huyện hoặc Sở GD&ĐT
          -  Tặng cho cá nhân: Tiêu biểu trong số những cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến nhưng chưa đạt chiến sĩ thi đua cơ sở.
          2.2 Kỷ niệm chương
 Thực hiện theo quy định tại quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT. Cụ thể đối tượng và tiêu chuẩn:
Đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường: Cá nhân (kể cả nam và nữ ) phải có thời gian công tác trong ngành Giáo dục từ 20 năm trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mốc thời gian số năm công tác tính từ ngày vào ngành đến 31/5/2012. Ngoài ra có tính hệ số chuyển đổi nếu cá nhân đạt các danh hiệu thi đua công tác ở vùng khó khăn thì tính theo qui chế tại Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD và ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với cá nhân và lực lượng xã hội: Ưu tiên những người tiêu biểu, có thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương.
          IV. YÊU CẦU VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Nội dung và trình bày: Sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài nghiên cứu khoa học hoặc đồ dùng dạy học (gọi chung là SKKN) thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số: 178/PGD&ĐT-VP, ngày 16/11/2006 v/v hướng dẫn hoạt động sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học. Cách trình bày báo cáo SKKN vẫn thực hiện theo công văn số: 13/PGD&ĐT-TĐKT V/v điều chỉnh viết và thẩm định báo cáo sáng kiến kinh nghiệm ngày 20/01/2010 của Phòng GD&ĐT (trình bày báo cáo tóm tắt không quá 3 trang giấy A4, Font chữ Time new Roman, size chữ 14; không phải đóng tập).
2. Đăng ký và tổ chức đánh giá xét thi đua:
- Yêu cầu các SKKN phải được đăng ký từ đầu năm học (cùng với đăng ký thi đua). Hoàn thành trước ngày 10/10/2011, nộp PGD trước ngày 15/10/2011.
- Các SKKN phải được tổ chức báo cáo, đánh giá trong các tổ chuyên môn (hoặc tổ văn phòng). Hoàn thành chậm nhất ngày 28/02/2012.
Hội đồng khoa học giáo dục nhà trường tổ chức thẩm định các SKKN do các tổ đề nghị; Hoàn thành trước ngày 31/3/2012 và báo cáo PGD trước 10/4/2012.
V. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG
1. Đối với thi đua theo đợt: tổ chức  tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm Sau mỗi đợt thi đua đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên khích lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
2. Đối với thi đua thường xuyên:
2.1 Quy trình tổ chức xét thi đua khen thưởng đơn vị:
Cuối năm học, căn cứ vào phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, tinh thần thái độ làm việc và hiệu quả công việc đạt được trong năm học …, Hội đồng TĐKT nhà trường thực hiện đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể theo các bước sau:
Bước 1: Xét TĐKT ở tổ chuyên môn (văn phòng)
- Mỗi cá nhân, tổ tự nhận xét đánh giá về kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao, thành tích đạt được, đối chiếu theo tiêu chuẩn để tự nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của cá nhân, tổ;
- Các thành viên trong tổ thảo luận cho ý kiến nhận xét, tổ trưởng kết luận  và biểu quyết bằng bỏ phiếu kín không ghi tên người bỏ phiếu. Chỉ những cá nhân nào có trên 50% thành viên trong tổ trở lên nhất trí thì mới đề nghị danh hiệu, hình thức khen thưởng đó.
Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng lên lịch bố trí thời gian họp thích hợp và hoàn thành trước ngày 15/5/2012 (sau khi có kết quả của học sinh), sau cuộc họp Tổ trưởng gởi trích biên bản(đánh máy vi tính) và danh sách đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng lên Hội đồng TĐKT nhà trường.
Bước 2: Hội đồng TĐKT đơn vị xét TĐKT của toàn đơn:
- Các tổ trưởng thông qua danh sách đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từng cá nhân và tập thể tổ;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT thảo luận cho ý kiến nhận xét về đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các cá nhân và tập thể tổ; Chủ tịch Hội đồng TĐKT kết luận về những ý kiến thảo luận;
- Tổ chức bỏ phiếu kín (không ghi tên người bỏ phiếu) về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tất cả các cá nhân, tập thể tổ. Chỉ những cá nhân, tập thể nào có trên 50% thành viên Hội đồng nhất trí thì mới đề nghị danh hiệu, hình thức khen thưởng đó.
Về danh hiệu thi đua và khen thưởng nhà trường: Hiệu trưởng dự thảo báo cáo thành tích và đề xuất danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trình Hội đồng TĐKT nhà trường xem xét. Nếu hội đồng TĐKT nhà trường nhất trí thì mới đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng lên Hội đồng TĐKT ngành.
Bước 3: Hội đồng TĐKT nhà trường thông báo công khai kết quả xét TĐKT trước hội đồng nhà trường trong phiên họp cuối năm học (trước ngày 25/5/2012). Nếu trong cuộc họp có ý kiến phát sinh thì Hội đồng TĐKT nhà trường xem xét thêm và quyết định. 
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ chức đăng ký thi đua:
Mỗi cá nhân tự đăng ký thi đua (theo mẫu) nộp lại cho ban thi đua trước ngày 14/9/2011 để tổng hợp và thông qua ký kết thi đua tại hội nghị CNVC.
Đối với những cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên, đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện phải đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm.
3. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng:
Hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học gởi về phòng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số: 198/PGDĐT-TĐKT ngày 21 tháng 9 năm 2011 V/v hướng dẫn công tác Thi đua-Khen thưởng năm học 2011-2012.
Yêu cầu các bản báo cáo thành tích, tóm tắt thành tích; bản sao bằng khen, giấy chứng nhận danh hiệu thi đua các năm trước của cá nhân, tập thể nào được đính đóng thành tập vào hồ sơ cá nhân, tập thể đó.
4. Chế độ báo cáo:
- Ngày 15/10/2011 nộp hồ sơ đăng ký thi đua của toàn trường về ban thi đua Ngành.
- Hạn chót ngày 05/6/2012 nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng về Hội đồng TĐKT ngành.  
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác thi đua-Khen thưởng năm học 2011-2012 của trường THCS Phú Sơn, đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường; cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.
 
Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT PGD (b/c);
- Hội đồng TĐKT trường (thực hiện);
- Lưu: VT, TĐKT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Bùi Đức Hương
 
 Tải File
 

Nguồn tin: Nhà Trường

Tin liên quan

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch công tác

Văn bản mới

Hình ảnh hoạt động