13:43 ICT Thứ tư, 23/05/2018

Video

Đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 34

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1403

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1046902

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2011-2012

Thứ tư - 05/10/2011 10:34
 
PHÒNG GD&ĐT TÂN PHÚ
TRƯỜNGTHCS PHÚ SƠN
–––––––––
Số: 38/KH-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Phú Sơn, ngày 03  tháng 10  năm 2011
 
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2011-2012.
––––––––––––––––––––––
 
 
Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT Tân Phú.
Căn cứ kế hoạch thực hiện công tác tthanh tra số 33/KH-PGD&ĐT ngày 21/9/2011 của Phòng GD&ĐT Tân Phú;
Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra của nhà trường trong năm 2010-2011;
trường THCS Phú Sơn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học năm học 2011-2012 với những nội dung cơ bản như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
          Qua thanh, kiểm tra để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, các hoạt động phục vụ công tác dạy và học nhằm nâng cao hiệu lực quản lý; củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương trường học. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động giáo dục.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA
1. Kiểm tra nội bộ trường học:
          - Tập trung kiểm tra về số lượng, chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đối chiếu với quy định của nhà nước; số lượng nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ. Kiểm tra công tác tuyển sinh.
          - Việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể.
          - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuyên môn (chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh ...).
          - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông.
          - Kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch giáo dục, bố trí sử dụng đội ngũ, việc thực hiện quy chế dân chủ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, học sinh; công tác kiểm tra quản lý chuyên môn, tài chính.
- Kiểm tra thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
          - Kiểm tra việc triển khai thực hiện chủ đề “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giao dục
          - Kiểm tra việc ứng dụng CNTT, quản lý tài chính và tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo chỉ thị số 40/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo” của CBGV.
          - Kiểm tra việc tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên:
          - Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tư tưởng; Chấp hành pháp luật, quy chế của ngành và nội quy của cơ quan; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh, nhân dân, tinh thần xây dựng khối đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. Không bạo hành và xâm phạm nhân phẩm học sinh.
          - Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (như thực hiện quy chế chuyên môn, kết quả giảng dạy, dạy thêm học thêm …)
          - Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên cần chú trọng nâng cao chất lượng, phát hiện điển hình để nhân rộng và chấn chỉnh tình trạng yếu kém. Kiểm tra việc vận dụng chuẩn giáo viên để đánh giá giáo viên. Không chạy theo thành tích mà nương nhẹ khuyết điểm, phải tìm được những khuyết điểm và đua ra hướng khắc phục.
          - Kiểm tra đánh giá công tác quản lý, sử dụng thiết bị, sách giáo khoa, sách giáo viên…qua đó tăng cường các biện pháp quản lý, chóng thất thoát, lãng phí.
- Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm theo quy định ban hành theo Quyết định số 03/2007/BGD&ĐT ngày 31/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số  61/2007/QĐ-UBND  ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, quyết xử lý những hiện tượng vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm.
           3. Kiểm tra việc thực hiện luật phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
          - Hiệu trưởng nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
          - Kiểm tra việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống thất thoát, lãng phí. Kiểm tra kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ sở.
          - Kiểm tra việc thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị, sử dụng thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm …
          4. Thanh tra, xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp dân.
          - Khi thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo cần thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo; Nghị định 36/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.
          - Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công chức, viên chức; đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG VIỆC THANH TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
1. Ban kiểm tra nội bộ trường học có nhiệm vụ:
Thực hiện nghiệp vụ thanh kiểm tra theo sự phân công của Trưởng ban và theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra của cấp trên.
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:
1. Ông Bùi Đức Hương:
Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch công tác thanh, kiểm tra của đơn vị.
+ Kiểm tra việc xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh đầu năm.
+ Kiểm tra việc quản lý tài chính, sử dụng tài sản.
          + Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”
          + Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
          + Kiểm tra việc thực hiện luật phòng chống tham nhũng.
+ Kiểm tra hoạt động của Chi đoàn
2. Bà Doãn Thị Diễm Thuý:
          + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Vật Lý-Công nghệ.
          + Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm.
          + Kiểm tra việc thực hiện các kỳ thi, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ, cuối năm;
3. Bà Hồ Thị Hồng:
          + Kiểm tra việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
+ Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên
+ Kiểm tra việc thực hiện ngoại khoá-giáo dục thể chất-y tế trường học.
          + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Công dân.
+ Kiểm tra hoạt động của Liên đội.
4. Bà Trần Thị Bình:
          + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Địa lý-Lịch sử.
5. Bà Trần Thị Thuý Phượng:
          + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Tiếng Anh.
+ Kiểm tra hoạt động của Công đoàn.
6. Bà Nguyễn Thị Diễm Chi:
          + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Sinh học-Hoá học.
7. Ông Vũ Thanh Ngãi:
          + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Toán-Tin.
8. Ông Phan Tiến Phúc:
          + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Thể dục.
9. Bà Đinh Thị Mỹ Ngọc:
          + Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thuộc bộ môn Ngữ Văn.
10. Bà Trần Thị Hồng:
          + Kiểm tra việc thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ.
* Các thành viên Ban kiểm tra tự nghiên cứu nâng cao và tìm hiểu các văn bản về công tác thanh tra, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho lĩnh vực được phân công; sau khi được Trưởng ban duyệt, chủ động thực hiện kế hoạch kiểm tra theo yêu cầu.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kiểm tra thường xuyên.
+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên.
+ Kiểm tra thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh..
2. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.
 TT Giáo viên được KT Chuyên môn Nội dung kiểm tra Ghi chú  
1 Hoàng Thị Vui Tin Kiểm tra toàn diện    
2 Đinh Thị Hồng Phương Toán Kiểm tra toàn diện        
3 Lê Thị Bích Thuỷ Sinh Kiểm tra toàn diện    
4 Võ Thị Nguyệt Hân Hoá Kiểm tra toàn diện    
5 Đỗ Văn Quang Lý-C. Nghệ Kiểm tra toàn diện    
6 Lưu Thị Thu Huyền Ngữ Văn Kiểm tra toàn diện    
7 Khổng Minh Quang Sử-Địa Kiểm tra toàn diện    
8 Nguyễn Văn Việt Thể dục Kiểm tra toàn diện    
9 Nguyễn Thị Kim Dung Tiếng Anh Kiểm tra toàn diện    
10 Hoàng Thị Kiều Trang Âm Nhạc Kiểm tra toàn diện    
11 Phan Xuân Sang Toán Hồ sơ, Chấm trả bài    
12 Nguyễn Thị Thanh Mai Công dân Hồ sơ, công tác chủ nhiệm    
13 Nguyễn Thị Thu Hằng Ngữ Văn Hồ sơ, Chấm trả bài    
14 Đinh Ngọc Linh Toán Công tác chủ nhiệm    
15 Vũ Thị Hương Sinh Thí nghiệm-TH, ĐDDH    
16 Nguyễn Thị Ngần Mỹ Thuật Đánh giá HS    
17 Vũ Thị Thắm CTTV Công tác thư viện    
18 Đinh Thị Khuyên Y tế Y tế học đường    
19 Nguyễn Thi Kim Vui Kế toán Tài chính, tài sản    
20 Nguyễn Phúc Minh TPT Công tác Đội    
 
 3. Kiểm tra công tác quản lý của nhà trường:
Thực hiện 2 đợt kiểm tra về công tác quản lý trong một năm học. Nội dung chủ yếu là kiểm tra việc thực hiện chế độ hồ sơ, sổ sách; việc thực hiện chế độ hội họp, xây dựng và thực hiện kế hoạch, lưu trữ và bảo quản hồ sơ…
4. Công tác kiểm tra của BGH nhà trường:
          + Kiểm tra chế độ dạy và học hàng ngày, hàng tuần.
          + Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch.
          + Kiểm tra hồ sơ.   
5. Chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ:
          + Sau mỗi nội dung thanh tra các nhóm thanh tra phải báo cáo Trưởng ban ký duyệt
          + Tất cả các hồ sơ thanh tra, kiểm tra, các văn bản, giấy tờ có liên quan đến công tác thanh tra phải được lưu trữ tại bộ phận văn thư của nhà trường.
          + Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra nội bộ trường học trong hội nghị CBGV đầu năm học 2012-2013.
Trên đây là kế  hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ trường THCS Phú Sơn năm học 2011-2012. Yêu cầu các cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn trường và các tổ chức đoàn thể, bộ phận công tác có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo, trao đổi trực tiếp với Hiệu trưởng để cùng giải quyết.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Các thành viên ban kiểm tra;
- Dán thông báo;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 

 
 
 
Bùi Đức Hương
 Tải File
 

Nguồn tin: Nhà Trường

Tin liên quan

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch công tác

Văn bản mới

Hình ảnh hoạt động