13:49 ICT Thứ tư, 23/05/2018

Video

Đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 43

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1412

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1046911

KẾ HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo” năm học 2011-2012.

Thứ hai - 26/09/2011 16:07
PHÒNG GD&ĐT TÂN PHÚ
TRƯỜNG THCS PHÚ SƠN

–––––––––
Số: 24/KH-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Phú Sơn ngày 26 tháng 9 năm 2011
                                                                       
KẾ HOẠCH
Thực hiện cuộc vận động  “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo” năm học 2011-2012.
–––––––––––––
 
Thực hiện theo phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Phú.
Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ban hành ngày 01/11/2007 của công đoàn Ngành giáo dục Việt Nam về cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”.
Trường THCS Phú Sơn xây dựng hoạch thực hiện cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo” năm học 2011-2012. như sau:
A- Tình hình Nhà trường
Tổng số cán bộ-giáo viên-công nhân viên trong nhà trường năm học 2011-2012 là: 45
Trong đó:
- BGH: 03
- Giáo viên trực tiếp: 32 - Giáo viên chuyên trách: 03 - Công nhân viên: 07
B- Mục tiêu và giải pháp cụ thể cho từng cuộc vận động:
I- Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”
1. Mục đích cuộc vận động
Làm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể cán bộ viên chức trong toàn trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa về tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của mỗi thầy cô giáo trong hoạt động giáo dục - đào tạo. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ viên chức về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Nội dung thực hiện cuộc vận động
Tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, tinh thần tự học và tính sáng tạo của mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện theo các nội dung sau:
          a) Về đạo đức của nhà giáo:
          - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục.
          - Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, thương yêu học sinh.
          - Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn nhà giáo vi phạm pháp luật và những qui định nghề nghiệp.
b) Về việc tự học của nhà giáo:
          - Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ và tin học để phục vụ cho công tác và hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục với nhiệm vụ được giao, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên rèn luyện kỹ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức khoa học, công nghệ và nghệ thuật làm sư phạm.
          - Về tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa để nêu gương cho người học.
Chỉ tiêu năm học 2011-2012 nhà trường đạt 57% trên chuẩn đào tạo.
          c) Về tính sáng tạo của nhà giáo
          - Sáng tạo của nhà giáo là sự đổi mới, tạo ra cái mới trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.
          - Sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
          - Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và người học.
          - Đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những người học có năng khiếu, học giỏi, đồng thời biết phụ đạo những người học yếu kém.
          - Đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo.
Chỉ tiêu 30% có sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá loại khá trở lên.
II- Cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung
 Nhiệm vụ trọng tâm:
Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đội ngũ nhà giáo, nhân viên xác định vai trò của người thầy giáo trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Sống có lương tâm và trách nhiệm với nghề nghiệp. Cụ thể: Giữ vững nề nếp kỹ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, tất cả cán bộ giáo viên công nhân viên và học sinh chấp hành tốt chủ trương của Đảng pháp luật của nhà nước, quy định của ngành. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đặc biệt là vi phạm đạo đức nhà giáo.
Nhà trường sẽ có các nội dung thi đua theo chủ đề trong đó chú ý đến các hoạt động như giáo dục giới tính, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống ma túy, các cuộc thi đố em, tổ chức tốt các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp,… giúp cho các em phát triển nhân cách một cách toàn diện.
Cuối mỗi đợt thi đua như 20/11, sơ kết học kỳ I, cuối năm học nhà trường kịp thời biểu dương những cá nhân tích cực từ đó nhân rộng các điển hình. Đặc biệt khen thưởng kịp thời đối với các thầy cô giáo, học sinh có những đóng góp tích cực cho việc chống tiêu cực và bệnh thành tích.
Nhiệm vụ cụ thể:
Tháng 9/2011:
 Tiếp tục thông báo đến toàn thể đội ngũ thầy cô giáo, công nhân viên trong nhà trường các văn bản về cuộc vận động cụ thể như Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của thủ tướng chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, quy định việc day thêm học thêm,… trong  buổi họp Hội đồng sư phạm với mục đích giúp cho đội ngũ thầy cô giáo thấy được trách nhiệm của mình và cũng khẳng định được vị trí của người thầy đối với tương lai của thế hệ trẻ từ đó mỗi thầy giáo cô giáo phải có lòng tự trọng với nghề nghiệp của mình.
Phối hợp với Công đoàn nhà trường để mỗi cán bộ giáo viên cam kết thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung.
Trong đại hội cha mẹ học sinh đầu năm học nhà trường đã thông báo chủ trương của Ngành và việc cam kết của nhà trường về việc hưởng ứng cuộc vận động
Nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm để nắm tình hình chất lượng học sinh. Từ đó có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, ngồi nhầm lớp.
Trong các buổi sinh họat đầu tuần Hiệu trưởng tiếp tục tuyên truyền cho học sinh về các chủ trương của các cấp về cuộc vận động hai không với bốn nội dung trong đó chú ý đến tiêu chí đánh giá, xếp lọai học sinh theo quyết định 40/2006/QĐ-BGD&ĐT và các yêu cầu của nhà trường. Lưu ý đến nội dung mới đó là học sinh không đạt chuẩn lên lớp.
Giao cho GVCN, GVBM tuyên truyền cho học sinh trong các giờ sinh hoạt lớp để học sinh thấy rõ được việc cần thiết phải hưởng ứng cuộc vận động.
Tháng 10, 11, 12/2011
Phát động phong trào thi đua day tốt học tốt cụ thể: Tổ chức thao giảng, hội thi văn nghệ, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9…..
Tổ chức nghiêm túc kỳ kiểm tra học kỳ I đánh giá học sinh chính xác khách quan.
Tổ chức phong trào thi đua trong học sinh theo chủ đề tháng.
Tháng 1, 2, 3, 4/2012
Tiếp tục phong trào thao giảng, hội giảng vòng 2, hội thi văn nghệ, cắm trại.
Phụ đạo học sinh yếu kém.
Tổ chức kiểm tra nghiêm túc học kỳ II và đánh giá học sinh.
Tháng 5, 6/2012
Tổng kết năm thực hiện cuộc vận động.
          Trên đây là kế hoạch của nhà trường về các cuộc vận động, đề nghị các ban ngành trong nhà trường phối hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức phát động và tiếp tục triển khai cuộc vận động đến từng thầy cô giáo và cán bộ công chức, viên chức. Tổ chức cho toàn thể cán bộ công đoàn viên ký cam kết thực hiện.
Nhà trường coi việc thực hiện các cuộc vận động là một trong những tiêu chí thi đua để đánh giá cuối năm. Việc sơ kết, tổng kết tổ chức vào cuối mỗi học kỳ và cuối năm học.
Nơi nhận;
- PGD& ĐT(b/c);
- Lãnh đạo nhà trường (chỉ đạo);
- Đoàn thể (phối hợp thực hiện);
- TPT (thực hiện);
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Bùi Đức Hương
 

Nguồn tin: Nhà Trường

Tin liên quan

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch công tác

Văn bản mới

Hình ảnh hoạt động