13:41 ICT Thứ tư, 23/05/2018

Video

Đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 31

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1400

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1046899

Kế hoạch thanh tra của Phòng giáo dục Tân Phú

Thứ sáu - 23/09/2011 16:52
 
UBND HUYỆN TÂN PHÚ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
––––––––––––––––––––
Số:  33/KH-PGD&ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Tân Phú, ngày   21  tháng 9  năm 2011
 
 
KẾ HOẠCH
Về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 – 2012
–––––––––––––––––
 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của ngành Giáo dục Tân Phú, Công văn số: 1413/GDĐT-TTr  ngày 07/9/2011 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 – 2012 của Sở GD&ĐT Đồng Nai; Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tân Phú xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 - 2012 như sau:
A. Nhiệm vụ trọng tâm:
Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên, nâng cao hiệu lực quản lí nhà nước trong công tác thanh tra. Tập trung thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở các cấp học; công tác kiểm tra nội bộ trường học, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo; thanh tra công vụ, quản lý dạy thêm học thêm; thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015.
B. Nhiệm vụ cụ thể:
I. Công tác tổ chức:
1. Phòng Giáo dục & Đào tạo:
 - Tổ chức tập huấn công tác thanh tra, công tác kiểm tra nội bộ trường học cho hiệu trưởng các trường; tiếp tục đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012.
-  Phối hợp với Công đoàn ngành để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
2. Đối với nhà trường:
- Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất, tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện.
- Hiệu trưởng tăng cường công tác kiểm tra nội bộ; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng quản lý của đơn vị; lưu trữ đầy đủ hồ sơ kiểm tra nội bộ và hồ sơ thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.
- Phối hợp với công đoàn cơ sở chỉ đạo chặt chẽ, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP, không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các cộng tác viên thanh tra thực hiện công tác thanh tra và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thanh tra.
II. Hoạt động thanh tra :
1. Thanh tra chuyên ngành:
a) Thanh tra trường học:
 Căn cứ Thông tư số: 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo, công văn số: 1516/SGDĐT-TTr ngày 18/8/2009, công văn số: 1757/SGDĐT – TTr ngày 22/9/2009 của Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Nai; Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành thanh tra toàn diện 15 đơn vị, tỷ lệ 23% tổng số trường trong huyện. Trong đó có: 5 trường mầm non (Đắc Lua, Phú An, Núi Tượng, Phú Lập, Phú Điền); 6 trường tiểu học (Nguyễn Bá Ngọc, Nam Cát Tiên, Nguyễn Trung Trực, Bàu Mây, Thanh Sơn, Nguyễn Du); 4 trường trung học cơ sở (Núi Tượng, Phú Thịnh, Phú Bình, Phú Sơn).
Nội dung thanh tra gồm:
- Thanh tra, kiểm tra số lượng, chất lượng cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên. Chú ý đánh giá về tỷ lệ giáo viên/lớp, cơ cấu giáo viên theo môn học, số lượng cán bộ, nhà giáo chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên.
- Kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, các khoản thu đầu năm, nhiệm vụ của tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể.
- Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại, thi lên lớp, xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS, thi học sinh giỏi,...
- Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, quốc phòng, lao động hướng nghiệp, dạy nghề, chăm sóc, nuôi dưỡng; kết quả giáo dục, kỹ năng sống, phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội khác.
- Công tác quản lý giáo dục, kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng bao gồm:
+ Việc thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, công tác đánh giá hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp;
+ Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục; công khai về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; công khai về tài chính;
+ Xây dựng kế hoạch giáo dục; tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ; thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo, người học;
+ Công tác kiểm tra, quản lý chuyên môn; quản lý tài chính, tài sản;
+ Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức, lực lượng trong và ngoài nhà trường.
- Thanh tra, kiểm tra cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư phạm; thiết bị dạy học, phương tiện làm việc; số lượng, chất lượng phòng học, phòng làm việc, phòng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, phòng đa chức năng, thư viện, sân chơi, bãi tập…
- Việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” trong quản lý và trong hoạt động dạy học.
b) Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo:
Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo được tiến hành trong các cuộc thanh tra toàn diện và chuyên đề (không giao cộng tác viên thanh tra độc lập), đảm bảo tỷ lệ 15% tổng số giáo viên trực tiếp đứng lớp của toàn ngành. Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau:
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tư tưởng; chấp hành pháp luật; chấp hành qui chế của ngành, nội qui của cơ quan; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh; không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, kết quả giảng dạy, thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
c) Kiểm tra việc đánh giá, xếp loại học sinh, xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh, thi nghề phổ thông:
- Tăng cường công tác kiểm tra việc hoàn thành chương trình, đánh giá xếp loại học sinh lớp cuối cấp. Phát hiện và xử lý nghiêm túc những trường hợp quản lý lỏng lẻo, cắt xén chương trình, giáo viên sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh.
- Tiếp tục chấn chỉnh khâu coi thi, chấm thi, xét lên lớp, xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS và quá trình tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh từ khâu ra đề, chọn đề, kế hoạch kiểm tra,…
d) Kiểm tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ (VBCC) của hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số: 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành qui chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
Hiệu trưởng các trường tiếp tục tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng VBCC và tiến hành báo cáo theo quy định. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm trong việc quản lý, cấp phát và sử dụng VBCC cần xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư số: 03/2006/TT-BNV ngày 08/02/2006 của Bộ Nội vụ; Quyết định số: 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành qui chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác.
e) Kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm theo Quyết định Số: 61/2007/QĐ-UBT ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kiên quyết xử lý những hiện tượng vi phạm, không để tiêu cực xảy ra trong hoạt động dạy thêm, học thêm.
2. Thanh tra hành chính:
Phòng Giáo dục & Đào tạo thực hiện thanh tra hành chính đối với những đơn vị không tiến hành thanh tra toàn diện theo kế hoạch trong năm học. Chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các nội dung trọng tâm:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng, các quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản của cấp trên về công tác này.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị.
- Xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn, kiểm tra việc thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng; mua sắm thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm; thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện quy trình, quy định về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, nhân viên.
3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân :
a) Thanh kiểm tra việc tổ chức quán triệt Luật khiếu nại, tố cáo trong cơ quan, đơn vị.
b) Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục đang có những vụ việc phức tạp, kéo dài, có biểu hiện mất đoàn kết, thiếu dân chủ hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
c) Tập trung rà soát, phân loại các vụ việc, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để vu khống và khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật. Các vụ việc không thuộc thẩm quyền phải hướng dẫn chu đáo để công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền.
d) Các trường học phải bố trí địa điểm tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân; có sổ theo dõi tiếp công dân và thực hiện đúng quy trình tiếp công dân theo hướng dẫn tại Thông tư số: 07/2011/TT-TCTP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ.
4. Chế độ báo cáo:
Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, Hiệu trưởng các trường cần thực hiện nghiêm túc chế độ và thời gian nộp báo cáo như sau:
- Báo cáo kế hoạch kiểm tra nội bộ của đơn vị: 21/10/2011 (thứ sáu);
- Báo cáo sơ kết học kỳ I công tác kiểm tra nội bộ: 06/01/2012 (thứ sáu);
- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ: 25/5/2012 (thứ sáu);
( Mẫu báo cáo đính kèm).
Trên đây là nội dung cơ bản của kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 - 2012; yêu cầu Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Phòng Giáo dục & Đào tạo (phụ trách thanh tra) để phối hợp giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- UBND huyện Tân Phú;
- Sở GD & ĐT Đồng Nai;
- Thanh tra Nhà nước huyện;
- Các trường Mầm non, Tiểu học & THCS;
- Các đ/c lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Các bộ phận thuộc Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, TTr.
 Tải file
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Đình Quang
 

Tin liên quan

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch công tác

Văn bản mới

Hình ảnh hoạt động